Merktekens

De keurtekens garanderen het zilvergehalte van het nieuwe voorwerp in aanwezigheid van het verantwoordelijkheidsteken ("klein keur"). Het verantwoordelijkheidsteken is een teken van de verantwoordelijke werkmeester/importeur die het voorwerp vervaardigt of importeert. Op grote zilveren voorwerpen, komen de keurtekens samen met het kantooraanduidend teken, het verantwoordelijkheidsteken en de jaarletter op de voorwerpen voor ("groot keur").

Bij gebruikte zilveren voorwerpen wordt alleen het wettelijke keurteken aangebracht.

 

Grote nieuwe voorwerpen
("groot keur")

Kleine nieuwe voorwerpen
("klein keur")

Grote en kleine gebruikte voorwerpen 

925 duizendsten
1e gehalte

 

 

 

835 duizendsten
2e gehalte

 

 

 

800 duizendsten
3e gehalte

 

 

 

 

Voor meer informatie over keurtekens kunt u deze site gebruiken.